مشاهده پست های یک نویسنده

برای مشاهده پست های یک نویسنده مخصوص در وبلاگ ابتدا از بخش نویسندگان روی نام نویسنده کلیک کنید تا پروفایل نویسنده باز شود، سپس روی دکمه مشاهده کنار متن پست ها کلیک کنید.

همینطور می‌تونید از طریق صفحه نویسندگان وبلاگ در آدرس (/authors) پست های هر نویسنده را مشاهده کنید.