صفحه پروفایل نویسندگان

  • مشاهده صفحه خارجی پروفایل نویسنده
  • نمایش نام، ایمیل، سطح تجربه، بیوگرافی نویسنده
  • نمایش لینک پروفایل در صفحه لیست نویسندگان وبلاگ (/authors)
  • دکمه مشاهده صفحه پروفایل در صفحه تنظیمات پروفایل من پنل مدیریت