بهبود صفحه پست ها

  • طراحی جدید بخش پست ها
  • فیلتر چندگانه پست ها
  • بهبود پست ها در میز کار
  • بهبود ظاهری دکمه های پست

از این پس برای ویرایش هر پست کافی است روی عنوان آن کلیک کنید.